Vážení zákazníci, ve dnech 22.7. - 26.7. budeme na výdejně každý den pouze do 13:00. Pokud si chcete zboží vyzvednout osobně, předem nás, prosím, kontaktujte.

Výmněna brzdových hadic na motocykl

Brzdové hadice ACCOSSATO
Pokyny pro správnou instalaci


brake_lanes_accossatoOpatrně odstraňte původní brzdové hadice ze svého motocyklu. Odstraňte všechny staré podložky a zbytkovou brzdovou kapalinu ze systému. Ujistěte se, že všechny spoje jsou čisté a v dobrém stavu. Nainstalujte sestavu brzdových hadic ACCOSSATO s novými podložkami. Zkontrolujte délku a rozměr závitu nových průtokových šroubů, zda jsou stejné jako originální. Toto je velmi důležité, protože některé modely brzdových (spojkových) pump používají rozdílné šrouby, např. M10x1,00 nebo M10x1,25.

 

Instalace:

Motocyklisté nebo zkušení mechanici vám řeknou, že odvzdušnění brzdového systému je snadné. Ve skutečnosti tomu tak je, ale může se snadno pokazit. V tomto manuálu jsme se snažili být maximálně přesní a srozumitelní, ale nemůžeme předat dovednosti a zkušenosti odborníků. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za problémy vzniklé při instalaci a výměně. Tato příručka je pouze úvod k montáži a odvzdušnění.

V každém případě, pokud se rozhodnete pokračovat bez pomoci odborného mechanika, je vhodné provádět montáž s pomocí další osoby.

Budete potřebovat: novou brzdovou kapalinu (netřepte láhví dříve, než začnete, protože by se mohly vytvářet vzduchové bubliny v kapalině), vhodnou plastovou kanylu (hadičku), která se vloží či upevní v průhledné nádobě tak, abyste mohli sledovat vzduch unikající ze systému.

Je vhodné zakrýt oblasti kolem brzdové pumpy a chránit odvzdušňovací ventily před náhodnou ztrátou. Oblast kolem brzdové pumpy by měla být čistá, aby se zabránilo vniknutí nečistot. Nejprve musíte odstranit staré brzdové hadice, následně nasunout hadičku na jeden z odvzdušňovacích ventilů a pomalu jej povolit. Tímto způsobem můžete odčerpat většinu kapaliny před tím, než úplně odstraníte původní hadice.

Je obvyklé, že původně montovaná banja a průtokové šrouby působením vlivu prostředí časem zkorodují. Nyní máte příležitost vyměnit nízkolegovaná banja a průtokové šrouby za nerezové, které jsou součástí Vaší ACCOSSATO sady.

Pokud se vám podařilo vrátit zpět odvzdušňovací ventily, naplňte nádobku brzdové (spojkové) kapaliny vhodnou kapalinou (DOT 4 nebo DOT 5.1) až po horní rysku a zakryjte ji volně víčkem, aby se zabránilo vystříknutí kapaliny při zahájení odvzdušňování.

 

Doplnění systému

Nasuňte hadici jedním koncem na odvzdušňovací šroub a druhý konec vložte dovnitř průhledné nádoby. Naplňte nádobu trochou čisté kapaliny tak, aby konec hadice byl lehce ponořen. Tímto způsobem dojde k zamezení průniku vzduchu zpět do systému. Nyní můžete povolit odvzdušňovací šroub. Opakovaně tiskněte a poté velice pomalu uvolňujte brzdovou (spojkovou) páčku tak, aby brzdová (spojková) pumpa měla dostatek času nasát čistou kapalinu z nádobky. Dávejte pozor na nádobku kapaliny a kontrolujte, že hladina v ní neklesla pod minimální hodnotu, jinak se začne do systému přisávat nežádoucí vzduch. Kapalinu v průběhu plnění systému doplňujte.

Pravidelně se ujišťujte, že konec hadice je vždy ponořen do brzdové kapaliny. Výše uvedeným způsobem dosáhnete úplného naplnění brzdového (spojkového) systému. Utáhněte všechny ventily a šrouby po dokončení akce.

 

Čistění a odvzdušnění systému

Pomalu povolujte odvzdušovací šroub (stačí půl otáčky), současně jemně a plynule tiskněte brzdovou (spojkovou) páčku (nebo stiskněte páku nožní brzdy). Držte páčku stisknutou a pozorujte vzduchové bubliny pohybující se hadičkou do průhledné nádoby. Stará kapalina může být čirá, hnědá nebo černá od nečistot.  Když se kapalina v hadičce přestane pohybovat, lehce dotáhněte odvzdušňovací šroub a potom uvolněte páčku.  Opakujte výše uvedený postup. Buďte trpěliví, pohyb vzduchových bublin v kapalině bude ještě chvíli pokračovat.  Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádobce, a pokud je to nutné, doplňte ji. Tento postup opakujte, dokud nejsou odstraněny všechny vzduchové bubliny a kapalina, která vychází, nebude čistá. V případě, že v hadičce a v průhledné nádobě nejsou patrné bubliny vycházející ze systému, můžete dotáhnout odvzdušňovací šroub, uvolnit páčku a odpojit hadičku.

Zachovejte nádobku brzdové kapaliny plnou. Pokud máte brzdový systém se dvěma disky (resp. dvěma brzdovými třmeny), opakujte výše uvedený postup s druhým brzdovým třmenem.
Pokud bylo provedeno vše dobře, měli byste dosáhnout výborného pocitu z brzdění. Brzdný účinek bude pozorovatelný už při malém stisku páčky.

Je-li tlak na páčce kontinuální a přitom máte pocit pomalého nástupu nebo účinku brzd, nebo pocit "houbovité páčky”, je to známkou toho, že v systému je stále vzduch. Je pravděpodobné, že jste neodstranili všechen vzduch, který byl v hadicích, takže budete muset opakovat proces znovu. Utáhněte řádně všechny části systému a ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a tekutina někde neuniká!

 

Řešení problémů

Ne všechny brzdové systémy mají odvzdušňovací ventily v nejvyšším bodě jejich struktury. To může způsobit, že i malé množství vzduchu bude velmi těžké odstranit (vzduchové bubliny stoupají vždy nahoru a způsobí efekt "houbovité páčky"). Tento problém může být vyřešen tak, že odmontujete brzdový třmen a umístíte jej do nejvyššího bodu systému (nad brzdovou pumpu).  Nezapomeňte zasunout tuhou vložku (nahrazující brzdový kotouč) mezi brzdové destičky tak, abyste zamezili nežádoucímu vysunutí pístků za třmenu.

Podobný problém může nastat u některých závodních motocyklů s více skloněnými řídítky.

Brzdové hadice se zde ohýbají nad brzdovou pumpou a v této poloze v nich může být zachyceno malé množství vzduchu. I v tomto případě můžete demontovat jednotlivé prvky brzdového systému tak, aby odvzdušňovací šroub byl v nejvyšším bodě, nebo můžete aplikovat kapalinu pomocí injekční stříkačky přes odvzdušňovací šroub ve třmenu. Kontrolujte však hladinu kapaliny v nádobce, aby nepřetékala.

Další způsob, jak vyřešit tento problém je namontovat odvzdušňovací šroub na nejvyšší bod systému.
Pokud nemůžete odstranit efekt "houbovité páčky", i když jste se pečlivě řídili všemi těmito pokyny, pravděpodobně se vyskytl problém s těsněním. V tomto případě kontaktujte výrobce.
Brzdová pumpa je napojena na nádobku brzdové kapaliny malým otvorem. Tento otvor se může snadno zablokovat, což je důvod, proč je tak důležité důkladné čištění. Pokud se vám nedaří vyčistit hadice vlastním úsilím, požádejte odbornou pomoc výrobce. Nepoužívejte samočistící prostředky, pokud to není opravdu nutné.

Po ukončení montáže a čištění se ujistěte, že všechny šrouby a závity jsou dobře utaženy a doplňte brzdovou kapalinu na požadovanou úroveň. Většina původních nádobek má dva indikátory úrovně hladiny: maximální a minimální. Doporučujeme nedoplňovat kapalinu až na maximální úroveň, protože to může způsobit „hydraulický zámek“.

Před použitím motocykl pečlivě překontrolujte. Pro testování brzdových hadic pomalu rozjeďte svůj motocykl a po pár metrech přibrzděte. Montáž provádějte v garáži a ujistěte se, že nedochází k úniku brzdové kapaliny, všechny matice a šrouby jsou pečlivě utaženy, a že máte dobrý pocit z brzdění. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka. Zkontrolujte, zda jsou všechny koncovky pevně připevněny. Zkontrolujte čistotu hadic a odstraňte případné uzly a smyčky.

Utáhněte průtokové šrouby momentem uvedeným v tabulce:

 

 

Min.

Max.

Ft/lbs

14

24

Nm

20

33

Kgfm

2.0

3.3

 

Upozornění:

Výrobek je určen pouze pro použití uzavřených okruzích.  Neneseme žádnou odpovědnost za jiné použití.