Jak snadno vyměnit brzdovou pumpu?

Instrukce pro výměnu brzdové a spojkové pumpy ACCOSSATO CY0022_1

Brzdová (spojková) pumpa může být sestavena dle požadavků zákazníka. U vybraných modelů (PRS a PRS EVO) je navíc možné nastavit pákový převod (pivot point) pootočením excentrického čepu po - nebo proti -  směru hodinových ručiček.


(Dávejte pozor na správné seřízení, které je nezbytné pro správnou funkci brzdové (spojkové) pumpy. Produkty ACCOSSATO jsou sestavované kvalifikovanými techniky. Před použitím se ujistěte, že brzdová (spojková) pumpa funguje správně.

 

Postup při výměně použité brzdové pumpy
Před zahájením demontáže brzdové (spojkové) pumpy odstraňte všechny části motocyklu, které by mohly překážet nebo by mohly být poškozeny brzdovou kapalinou, jako jsou například blatníky, lakované kapotáže apod. Připravte si papírovou nebo látkovou utěrku pro případ úniku brzdové kapaliny a vodu pro její odstranění.

Demontáž
Odstraňte mikrospínače a staré kabely pokud jsou přítomny na původní pumpě. Připojte průhlednou hadičku k jednomu odvzdušňovacímu ventilu a druhý konec umístěte do průhledné nádoby. Otevřete ventil a stlačováním a uvolňováním páčky pumpujte tak dlouho, dokud se neodčerpá veškerá brzdová kapalina. Poté ventil opět uzavřete. Odstraňte banjo (koncovku) brzdové hadice.

Upozornění: chraňte všechny části motocyklu, které by mohly být potřísněny brzdovou kapalinou.

Pokud je nutné odstranit nádobku brzdové kapaliny, nechte ji připojenou k pumpě pomocí spojovací hadičky.
Odšroubujte všechny upevňovací šrouby brzdové pumpy a kompletně ji vyjměte z řídítek.
Poznámka: Celá demontáž by měla být prováděna s největší opatrností tak, aby nedošlo k úniku brzdové kapaliny. Pokud se tak stane, ihned kapalinu otřete.

Montáž:

 • Připevněte brzdovou (spojkovou) pumpu k řídítkům a lehce utáhněte 2 x M6 šrouby. Připevněte brzdové hadice k nové pumpě (může stát, že bude třeba vyměnit brzdové hadice za jiné, v závislosti na typu použité brzdové (spojkové) pumpy) za použití nových měděných podložek a průtokového šroubu se závitem M10x1.00. V případě nutnosti nainstalujte také nový tlakový spínač brzdového světla IDROSTOP.
 • Připojte nádobku brzdové (spojkové) kapaliny nebo celou brzdovou sestavu (kód) KITVG.
 • Upravte brzdovou (spojkovou) pumpu do požadované polohy na řídítkách a utáhněte poté šrouby 2 x M6 momentem max. 10 N/m. Ujistěte se, že brzdové hadice zaujímají správnou pozici.
 • Utáhněte průtokový šroub banja utahovacím momentem 23-26 Nm.

 

Odvzdušnění
Odvzdušnění je vhodné provádět ve dvou osobách. Jakmile je pumpa nainstalována, doplňte nádobku kapaliny novou a čistou brzdovou kapalinou. (doporučuje se DOT4).

Upozornění:
Ujistěte se, že originální brzdová kapalina je kompatibilní s novou kapalinou, jinak by brzdové hadice musely být kompletně vysušeny.
Při odstraňování vzduchu se ujistěte, že nádobka je umístěna v nejvyšší poloze (toho dosáhnete umístěním motocyklu na stranu a pootočením řídítek zcela doleva).
Odstraňte gumovou čepičku z brzdové pumpy a připojte gumovou hadici (průhledná umožní snadnou kontrolu přítomnosti kapaliny nebo vzduchu).

Upozornění:

Shromažďujte brzdovou kapalinu do vhodné nádoby pro likvidaci.
Během odvzdušnění systému by měla být sledována hladina brzdové kapaliny v nádobce.

 • Jemně zmáčkněte několikrát páčku, poté ji přidržte a přitáhněte k řídítkům.
 • Povolte odvzdušňovací šroub a stále držte páčku
 • Po několika vteřinách uzavřete odvzdušňovací šroub
 • Uvolněte páčku

Opakujte všechny tyto kroky několikrát za sebou.
Odstraňte gumovou hadičku a dotáhněte odvzdušňovací šroub momentovým klíčem
momentem 10-11N/m.
Očistěte šroub a přikryjte jej pryžovou návlečkou.
Po dokončení procesu je nutné doplnit brzdovou kapalinu. Očistěte motocykl.  Zkontrolujte celý brzdový systém.

 

 pk0Or

Záruční lhůta

 1. Výjimky
  Záruka výrobce ACCOSSATO nemůže být uplatněna na:

 

 1. produkty používané na závodních tratích jakéhokoliv druhu
 2. produkty použité na pronajímaných vozidlech
 3. produkty poničené nehodou, zanedbané nebo přetížené
 4. poruchy způsobené korozí
 5. poruchy, o kterých zákazník věděl již při předávce zboží
 6. demontované produkty, jakkoli změněné nebo opravované neautorizovanými osobami výrobce
 7. poničení způsobené nevhodnou manipulací

 

 1. Povinnosti zákazníka

  Reklamaci lze uplatnit pokud:
 2. předložíte doklad o nákupu s datem prodeje produktu
 3. informujete výrobce o poruchách a poškozeních do 7 dnů od jejich vzniku
 4. byly dodrženy všechny pokyny výrobce

V případě, že nedodržíte níže uvedený bod 3.1, daná záruční lhůta propadá.

 1. Odpovědnost
  • Pokud byl produkt použit jinak než pro svůj účel, výrobce za něj nenese žádnou odpovědnost. Poruchy a závady způsobené nevhodným používáním nebo upravené třetí osobou nebudou spadat do záruční lhůty.
  • Výrobce není zodpovědný za poničení jiných věcí nebo poranění osob.
  • Výrobce má právo na prodloužení doby potřebné pro opravu produktu – zákazník nemá právo na jakoukoli kompenzaci nebo prodloužení záruční doby v takovém případě.
  • Výrobce má právo na modifikaci nebo vylepšení produktů bez povinnosti modifikovat a upravovat produkty již prodané.

 

 1. Použití nehomologovaných RACING produktů

4.1 Montáž nehomologovaných RACING produktů nemusí být v přímé shodě s originálními díly motocyklu.
4.2 RACING produkty: zákazník musí potvrdit jejich kompatibilitu k homologaci a zákonům dané země.

Výrobce není zodpovědný za porušení práv zákazníkem.