Aplikace protiskluzového polepu

  1. Plánování 33-11-0007b_ps_web_pkg_po_001

Ujistěte se, že jste vybrali správný rozměr protiskluzového polepu a pečlivě si přečtěte instrukce.

  1. Příprava povrchu motorky

Čištění: ujistěte se, že používáte čistící prostředek, který nezanechává zbytky a je účinný při odstraňování veškerých nečistot, vosku, silikonu. Očistěte požadovanou oblast tolikrát, kolikrát je potřeba.

Lze použít: brzdové čističe, aceton, heptan, isopropyl alkohol, mýdlovou vodu.

Výběr čistícího produktu je na vaši zodpovědnost.

  1. Použití adhezní hmoty PrimerStick

Adhezní hmota pro protiskluzové polepy – použití.

  1. Následujte pokyny pro přípravu povrchu motocyklu.
  2. Rozdrťte prsty ampuli na jejím konci.
  3. Naneste slabou vrstvu lepidla na povrch motocyklu/vozidla v oblastech, kde dojde k největšímu zatížení, zejména u krajů polepu.
  4. Ujistěte se, že lepidlo není znehodnoceno. Použijte fén pro lehké zahřátí povrchu motocyklu/vozidla (cca 21-38°C).
  5. Instalujte polepy dle instrukcí, které jsou součástí balení.
  6. Znovu zahřejte a přitlačte.

  7. Aplikace polepu

Uchopte polep a sloupněte adhezní papír cca na jeden palec. Nedotýkejte se adhezního povrchu!!

Přilepení k povrchu:

Kraj polepu nalepte na požadované počáteční místo a přidržte ho jednou rukou. Druhou rukou opatrně přitlačujte celý polep na povrch motocyklu/ vozidla a zároveň odlepujte adhezní papír z jeho rubu. Vyvarujte se tvorbě vzduchových bublin. Velkou pozornost věnujte především okrajům, aby nedošlo k nechtěnému odlepení protiskluzového polepu.